Journal of Business Administration

TBS

Current Location : Home   Editor’s Talk

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์:
Home

Editor’s Talk

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 156)

บทบรรณาธิการ (จากวารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 156)

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ

และในที่สุดปี 2017 ก็ผ่านไป และปี 2018 ก็เข้ามา ก่อนอื่นผมในฐานะบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ ขอกราบสวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ก่อนอื่นขออนุญาตบอกข่าวดีกับทุกท่านก่อน เมื่อสิ้นปี 2017 ที่ผ่านมา ผมได้รับแจ้งว่าวารสารบริหารธุรกิจได้รับการรับรองเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index หรือเรียกย่อ ๆ ว่า ACI สมาชิกหลายท่านก็อาจจะเคยได้ทราบแล้วว่าก่อนหน้านี้วารสารของเราก็ได้รับการรับรองจาก Thailand Citation Index (TCI) ใน Tier 1 หรือแปลง่าย ๆ ว่า เราเป็นวารสารวิชาการชั้นนำของประเทศไทย

ดังนั้นการก้าวเข้าสู่ ACI จึงเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดของวารสารของเราไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะเราได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งต้องขอให้ Credit บรรณาธิการท่านที่ผ่านมาคือ รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ ที่ท่านได้กรุณาผลักดันในเรื่องนี้มาโดยตลอด

ในปีถัดไป เราคงจะพัฒนาให้วารสารเราก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง โดยวารสารจะพยายามคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพระดับดีเลิศ เพื่อนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการวิชาการของประเทศเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านผู้อ่านจะติดตามและช่วยเผยแพร่บทความต่าง ๆ ในวารสารของเราให้เป็นที่รู้จัก และส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการมายังวารสารเราอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในฐานะบรรณาธิการของวารสาร ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาสละเวลาอ่านประเมินบทความให้กับทางวารสารมาตลอด รวมถึงท่านผู้อ่านทุกท่านที่กรุณาติดตามผลงานของวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้านนะครับ สวัสดีปีใหม่ทุกท่านอีกครั้งครับ

 

รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์
บรรณาธิการกรุณาดำเนินการสมัครสมาชิก เพื่อรับตัวเล่มวารสารฯ คลิ๊กที่นี่

Send to Friend